Hortnas

Hortnas – kvaliteetse muruseemne tootja
 
Looduses on eristatud üle 8000 erineva kõrrelise. Inimene kasutab oma vajadusteks neist vaid vähest osa. Muru kasutusviise on erinevaid: dekoratiivsed muruplatsid vaba aja veetmiseks, haljaslad, pargialused, maanteede äärsed, muldkattega murualad, kraaviperved, nõlvad, parkimisalad, spordiplatsid, golfiväljakud jne.
 
Kvaliteetse ja erinevate omadustega muruseemne saamiseks on oluline saada tugeva geneetikaga ja vastavate näitajatega muruseeme. Just sordiaretusega tagatakse muruseemne vastavus kliendi nõudmistele: kasutuse otstarve, haigus- ja tallamiskindlus, vastupidavus klimaatilistele tingimustele ning kasvukeskkonna teguritele ja paljudele teistele olulisetele näitajatele. 
 
Muruseemne valikul on oluline leida vastused põhiküsimustele: millist muru ja kuhu me soovime seda rajada, kas kasvupinnas on tihe, savine, turbane või kergelt liivane, kui intensiivses kasutuses see on? Millised on hooldamisvõimalused? Kui regulaarselt suudetakse niita, väetada ning millised on muruplatsi kastmisvõimalused jne?