Symbio

Symbio – kvaliteetsed lahendused spordiväljakute majandamisel

Symbio aitab oma klientidel kasvatada tugevaid, terveid ja stressitingimustele vastupidavamaid taimi, kasutades minimaalselt anorgaanilisi väetisi ja pestitsiide. Anorgaaniliste väetiste ja pestitsiidide kasutamine pidurdab looduslikke protsesse, mille tagajärjeks on vilets pinnas ja nõrgad, keemilistest ühenditest sõltuvad taimed.

Symbio panustab kvaliteetsele mullamikrobioloogiale, mille tagavad mükoriisa, mullabakterid ja -seened ning tervislikus mullatoiduvõrgus leiduvad organismid ja orgaanika. Mullabioloogia juhib toitaineringlust, tänu millele saavutame tervema ja tugevama murukatte.

Symbio on kõrgelt hinnatud ekspert murukattega spordiväljakutel, põllumajanduses, istandustes ja veemajanduses.